Op zoek als particulier, bouwpartij of woningverhuurder naar manieren om het energieverbruik in woningen in kaart te brengen? De digitale wereld biedt de helpende hand: op internet verschijnen steeds nieuwe manieren om te checken waarop en hoe je kunt besparen. Online rekentools voor energiebesparing: waar zijn ze te vinden en wat berekenen ze?

Climate ready

Op www.climateready.nl valt te kiezen uit verschillende duurzame energiesystemen, zowel voor gas als voor elektriciteit. De calculator rekent direct uit tegen welke maandelijkse hypotheeklasten de gekozen opties te financieren zijn, afhankelijk van de ingevulde hypotheekrente. Gebruikers zien meteen wat zij gaan besparen op energiekosten en wat zij uiteindelijk meer of minder per maand kwijt zijn. De site is bedoeld voor particulieren.

Energielastenverlager

Via de Energielastenverlager (www.energielastenverlager.nl) ontdekken particuliere gebruikers welke mogelijkheden hun woningen hebben om energie te besparen. Zij vullen enkele vragen in over hun woonsituatie. Dan volgt het bespaarmenu met persoonlijke tips voor energiebesparing. Daaruit is een keuze mogelijk voor meer uitgebreide adviezen. Na keuze worden deze opgenomen in een brochure op maat die ook is te printen. De Energielastenverlager richt zich op gas en elektriciteit.

Energiebesparingsverkenner

De www.verbeteruwhuis.nl geeft in enkele stappen de (financiële) besparingsmogelijkheden van een woning. De verkenner is er in twee versies. Er is een versie voor particuliere woningen waarmee individuele besparingsmogelijkheden zijn na te gaan. Ook is het mogelijk eerst een ‘energiebesparingsambitie’ (bijvoorbeeld in de vorm van een energielabel) te kiezen. Daarnaast is er een versie voor onderhouds- en renovatieprojecten, bedoeld voor professionele gebruikers als gemeenten, woningcorporaties en verenigingen van eigenaren.

Ook voor bouwpartijen

Bovenstaande voorbeelden zijn slechts een greep uit alle online mogelijkheden. Hoewel voornamelijk bedoeld voor eindgebruikers, kunnen bouwpartijen wel degelijk deze sites benutten. Door (potentiële) klanten voor nieuwbouw in opdracht erop te wijzen, laat zij zien wat (duurzame) energietoepassingen kunnen opbrengen. Voor bestaande bouw kunnen eigenaren en (ver)huurders zien wat energietoepassingen bij renovatie kunnen betekenen.