Met wie werkt….

Fondament-Communicatie is een eenmansbedrijf. Maar wel een met een breed netwerk. Makkelijk als opschaling noodzakelijk is. Of voor back up bij uitval.

Verder werkt Fondament ad hoc samen met: