MVO

mvo“Noblesse oblige”. Fondament-communicatie heeft niet alleen kennis en ervaring over duurzaamheid, zo wordt ook gewerkt. Dat betekent:

 • Beperkt gebruik van energie en andere grondstoffen.
 • Drukwerk bij drukker met FSC-beleid.
 • Afname van 100% groene stroom.
 • Als het kan met het openbaar vervoer (ook voor u: nuttig bestede tijd).
 • Het resterende brandstofgebruik voor auto met A label wordt jaarlijks CO2 gecompenseerd.
 • Ook het overige energiebeslag is 100% CO2-neutraal. Het wordt gecompenseerd via een ETS-certificaat.
 • Een duurzaam werkende huisbankier: ASN bank.
 • Zuinig grondstoffengebruik (dubbelzijdig kopiëren/printen, kringlooppapier)
 • (Her)gebruik van grondstoffen (bijv. papier).
 • Bijdragen in woord en daad aan een betere woon- en leefomgeving.
 • Gedifferentieerde tarieven voor minder draagkrachtige organisaties.