MVO

mvo“Noblesse oblige”. Fondament-communicatie heeft niet alleen kennis en ervaring over duurzaamheid, zo wordt ook gewerkt. Dat betekent:

  • Beperkt gebruik van energie en andere grondstoffen.
  • Drukwerk bij drukker met FSC-beleid.
  • Afname van 100% groene stroom.
  • Als het kan met het openbaar vervoer (ook voor u: nuttig bestede tijd).
  • Het resterende brandstofgebruik voor auto met A label wordt jaarlijks CO2 gecompenseerd.
  • Een duurzaam werkende huisbankier: Triodosbank.
  • Zuinig grondstoffengebruik (dubbelzijdig kopiëren/printen, kringlooppapier)
  • (her)gebruik van grondstoffen (bijv. papier).
  • Bijdragen in woord en daad aan een betere woon- en leefomgeving.
  • Gedifferentieerde tarieven voor minder draagkrachtige organisaties.