Onderwijs en training

OnderwijsEen groeiende activiteit van Fondament-communicatie is onderwijs en trainingen. Freelance opdrachten worden gecombineerd met het reguliere (hbo-)onderwijs op Nederlands beste grote hogeschool: Avans Hogeschool. Onder de activiteiten vallen de ontwikkeling van trainingen en lesmateriaal, trainingen voor studenten en werkende professionals, en afstudeercoaching. Maarten Dullens is erkend en geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs). Tevens behaalde hij het verplichte certificaat Basis Kwalificatie Examinering (BKE) van de Vereniging Hogescholen

Een overzicht van ervaring en activiteiten:

Avans Hogeschool

avans-logoAls hbo-docent communicatie & innovatie maak ik deel uit van een (project)groep docenten die voor al onze 35.000 studenten onderwijs ontwikkelt op gebied van energietransitie. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het werkveld in cocreatie-sessies. Beoogde uitkomsten zijn curriculumonderdelen die in alle leerjaren interdisciplinait onderwijs opleveren. Dat wil zeggen dat uiteenlopende disciplines als techniek,  economie, sociale opleidingen, kunst, bestuurskunde etc., met elkaar samenwerken.

Examinering InHolland
Inholland LogoIn opdracht van InHolland, opleidingen Bouwmanagement & Vastgoed / Ruimtelijke Ontwikkeling, Civiele Techniek en Bouwkunde beoordeel ik als eerste examinator eindscripties. Deze werden afgesloten met een mondeling examen.

Examinering Hogeschool Utrecht, Communication & Multimedia Design (CMD)
HU Logo
In opdracht van Hogeschool Utrecht opleiding Communication & Multimedia Design (CMD) beoordeelde ik als tweede examinator eindscripties. Deze werden afgesloten met een mondeling examen. Dit resulteerde in een felicitatie met de afronding van de studie of de constatering dat (delen van) de scriptie opnieuw moesten.

HOOM: Energieke gesprekken

Voor de landelijke coöperatie voor lokale energiebesparing HOOM geef ik als onderdeel van een energiecoach opleiding ‘Energieke gesprekken’. Dit omvat de gespreksvoering van (aspirant) energiecoaches in twee varianten: voor eigenaar-bewoners en huurders. Deze kunnen afkomstig zijn van energiecoöperaties, gemeenten, woningcorporaties en bedrijven.

In opdracht ontwikkelde trainingen

Onderwijs accoladeFondament-communicatie ontwikkelt in opdracht (in company) trainingen. Zo ontwierp en gaf ik in nauwe samenwerking met F&B specialisten in energie en milieu voor twee middelgrote woningcorporaties de training ‘Communicatie en energiegedrag’. Hierbij lag het accent op energiebesparing door gedragsverandering. Doelgroep was voor het merendeel technische medewerkers met directe klantcontacten bij huurders. Deze mensen leerden op een natuurlijk moment, klantcontact of huisbezoek, energie-aspecten op de agenda te zetten.

Techniek Nederland logo    Daarnaast geeft Fondament-communicatie workshops voor verschillende partijen die de markt voor energietransitie helpen te versnellen. O.a. voor Omgevingsdienst Midden-Holland, In Haaglanden voor een tripartite van Bouwend Nederland, Techniek Nederland (vh UNETO-VNI) en Alliantie Haaglanden en in Zeeland voor UNETO-VNI en Bouwend Zeeland. Zie voor details de referentiepagina.

Coaching bij afstuderen en scripties
Coaching van master en bachelor studenten bij het maken van hun afstudeerwerk/scripties. Zie de site Scriptiehulpverlening.


Avans Hogeschool, Academie voor Bouw & Infra

avans-logoAls hbo-docent communicatie & innovatie bij de beste grote hogeschool van Nederland ontwikkel en geef ik trainingen aan bouwkundigen en civiele technici in spe. Deze behelzen de vaardigheden ‘Rapporten schrijven’, ‘Overleggen en presenteren’, ‘Solliciteren’, ‘Gebieds/omwonendencommunicatie’ en marketingcommunicatie. 
Daarnaast ben ik expert communicatie voor studenten van opleidingen Bouwkunde, RO en Civiele techniek die samenwerken in multidisciplinaire keuzeprojecten op thema’s als energie(transitie), materialen, well being & klimaatadaptie.
Tevens geef ik het vak ‘Managen en innoveren in de bouw’ en begeleid ik stages en duale studenten.
Van 2014-2021 was ik gedetacheerd bij het Avans Ondernemerscentrum (AOC) met een specialisme voor multidisciplinaire projecten in de bouw- en infrasector. Voor het AOC coördineerde ik 5 jaar de training Start Slim. Hierin worden werkzoekenden via het UWV samen met studenten begeleid bij het schrijven van een ondernemingsplan.

Voor particuliere opleider NCOI 

Activiteiten:

Ontwikkeling. Training Strategisch Communicatiemanagement. Naast toepassing aan de hand van aansprekende praktijkcases van actuele (online) strategieën, kwam hierin een case aan bod die met behulp van de Reflectieve Communicatie Scrum beschreven en geïntegreerd is. In samenspraak met de bedenker, em. prof. dr. Betteke van Ruler, ontwikkelde ik een case waarin de RCS een alternatief voor het klassieke communicatieplan is.

Afstudeertrajecten / scriptiebegeleiding & beoordeling van NCOI afstudeerders.

Examinering: Mondelinge examens ‘Communiceren en adviseren voor technici’. Deze vinden plaats in de vorm van een rollenspel waarin gesprekstechnieken worden getoetst.

Uitvoering van trainingen. Tevens voer ik voor NCOI de trainingen Bedrijfscommunicatie en Online communicatie uit voor professionals uit het werkveld. Ook geef ik de training Politiek bestuurlijke Sensitiviteit en Beïnvloeding, waarin (beleids)adviseurs (profit en non-profit) hun adviesvaardigheden – met name aan bestuurders – verbeteren. In Adviseren voor technici bouwen technische professionals aan hun communicatie- en adviesvaardigheden. En leren zij draagvlak te krijgen voor technisch advies. Evaluaties zijn allen 8+.

Hogeschool Utrecht, hogeschooldocent communicatiemanagement
Als docent gaf ik de vakken/activiteiten: marketingcommunicatie, crisis/overheidscommunicatie. Daarnaast deed ik onderwijsontwikkeling, was senior consultant bij Scompany (intern consultancy), studieloopbaanbegeleiding en deed de begeleiding bij afstudeertrajecten Communicatiemanagement en Eventmanagement.

Avans Hogeschool, Academie voor Deeltijd
Voor de Academie voor deeltijd (ADT) gaf ik aan professionals de training ‘Communicatietheorie & multimediamanagement’. Ik maakte het bijbehorend onderwijsmateriaal, tentamens etc.

Avans Hogeschool, opleiding Communication and Multimedia Design
Als hbo-docent communicatie ontwikkelde en gaf ik de vakken: ‘Inleiding Communicatie’, ‘Overheidscommunicatie’, ‘Marktonderzoek’, ‘Strategie & procesmanagement’ & ‘Marketing’. Daarnaast deed ik een onderzoek naar de arbeidsmarktontwikkeling en herontwikkelde ik een projectopdracht.