Hoe werkt het?

FC hecht aan een zorgvuldige werkwijze. Dus als het even kan: tijd voor een zorgvuldige intake en offerte. In nauwe samenspraak met u. Zo weet u waar u aan toe bent.

De stappen in deze werkwijze:
1. intake
2. offerte op regiebasis of fixed price
3. (toelichting offerte)
4. (evt. bijstelling)
5. opdracht
6. uitvoering
7. evaluatie