Evaluatie

Een communicatie-actie evalueren is zeer zinvol. Pas dan weet je wat deze heeft opgebracht. Zowel qua effect (wat voor resultaat hebben we bereikt) als proces (wat gaan we volgende keer anders organiseren).

Producten:

  • Procesanalyse: leerpunten, do’s en don’ts
  • Monitoring, evaluatie- en effectonderzoek (m.n. kwalitatief)

Evaluatie