Strategie en techniek

De analyseresultaten kan FC vervolgens vertalen in een communicatiestrategie. Deze zorgt binnen de randvoorwaarden die u stelt voor een optimaal resultaat bij de doelgroep. Het wordt allemaal verwoord in een geïntegreerd en praktisch communicatieplan. Met daarin aandacht voor interne, corporate en andere communicatievormen. Door kennis van de inhoud past communicatie naadloos binnen de mix van andere strategische (beleids)instrumenten.
We vermijden daarbij dikke pakken papier. Bovendien krijgen betrokkenen bij voorkeur een grote rol bij de opstelling ervan.

Producten:

  • Uitwerking in geïntegreerd (marketing)communicatieplan, sparring
  • Advisering communicatiestrategie (zowel intern als extern)
  • Praktische plannen van aanpak
  • Bepaling van interne & externe positionering
  • Procesbegeleiding / brainstormsessies (vaak in combinatie met bovenstaande trajecten)
  • Tactische prioriteitsstelling. Afweging budget/inspanning tegen effect.
  • Selectie partners: wie kunnen we betrekken? En waarom?
  • Procesbegeleiding rondom gebiedsontwikkeling, herstructurering en renovatie etc.

NEEM CONTACT OP>
Fondament, Communicatie, strategie, techniek