Analyse/Onderzoek

Elke communicatiecyclus begint bij het verzamelen van gegevens en ideeën. Die input komt tot stand door inbreng van klanten zelf en via doorlichting van interne en externe stakeholders. Daarbij zijn de doelen en wensen van de klant uiteraard maatgevend.
De analyse van die input brengt het fundament van de communicatie in kaart. Fondament-Communicatie levert daarbij de volgende producten:

  • Fondament, Communicatie, analyse, onderzoekAnalyse van imago en identiteit
  • Intern communicatie-onderzoek bijv. medewerkerstevredenheid, draagvlakanalyse
  • Extern communicatie- onderzoek; actorenanalyse; bewonersenquêtes (vnl. kwalitatief)
  • Marktonderzoek / (her)positioneringsonderzoek van nieuwe en bestaande producten
  • Pretests van middelen en producten

NEEM CONTACT OP>