Wie is…?

Fondament-communicatie is het bedrijf van Maarten Dullens. Hij heeft meer dan 15 jaar bagage als consultant aan zowel bureau- als klantzijde. Daardoor kent hij zowel speelveld als materie door en door. Met de volle overtuiging dat duurzaamheid innovatie aanjaagt en – zeker op lange termijn – zakelijk succes oplevert, werkte hij als communicatieadviseur

foto_maarten_leenetxto.a. bij adviesbureau CEA (thans Builddesk), een multidisciplinair bureau op gebied van energie en milieu. Hij deed projecten voor overheden, energiebedrijven en diverse koepels. Naast Fondament-communicatie werkt Maarten part time als communicatiedocent op Avans Hogeschool, Academie voor Bouw en Infra. Ook is hij docent bij particuliere opleider NCOI. Daarnaast nam hij mede het initiatief Scriptiehulpverlening, dat studenten met scriptieproblemen helpt om sneller en beter hun diploma te behalen.

Tevens was hij eerder onder andere werkzaam als adviseur voor een kennisinstituut in de bouw (SBRCurnet) en als docent op een andere academie van Avans hogeschool en Hogeschool Utrecht. Meer details op het LinkedIn profiel.

Specialist
Het specialisme van FC is duurzaamheid in de gebouwde omgeving. Door aangescherpte wetgeving en stijgende grondstofprijzen staat dit onderwerp steeds hoger op de politieke, maatschappelijke en ook op de commerciële agenda.
Grondslag voor dit specialisme is een langjarige ervaring in dit veld. Ervaring met samenwerking in multidisciplinaire teams. Met ontwerp van adequate middelen. Met strategieën die werken. En met inhoudelijke kennis van zaken.
Communicatie is dikwijls smeerolie in multidisciplinaire processen. Fondament-Communicatie is daarbij het ‘communicatieve geweten’ en vertaalt inhoud naar doelgroepen. FC helpt met communicatie uw unieke ‘triple P mix’ in uw organisatie te brengen.

Effect
Dat zorgt voor effect bij doelgroepen. Of dat nu burgers, bedrijven of andere belanghebbenden zijn. FC helpt bij de inbedding van duurzaamheid en MVO in uw organisatie. Zowel intern als extern. Dat gebeurt met …
… uitgekiende strategieën die aansluiten bij uw beleid en organisatiedoelen
… persoonlijke adviezen waarmee u scoort, intern en extern
… complexe zaken begrijpelijk vertaald in doeltreffende middelen
… inhoudelijke expertise en ervaring met zowel profit als non profit sector

Fondament-communicatie heeft uiteraard een Verklaring ArbeidsRelatie (VAR).